Chi tiết

Hoạt Động Xã Hội


LAVICA luôn ý thức được rằng, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) đối với cộng đồng là rất quan trọng.

Chúng tôi cam kết tạo ra môi trường làm việc an toàn, lành mạnh đồng thời trở thành một đối tác đáng tin cậy của cộng đồng thông qua các chương trình tăng cường năng lực cho cộng đồng.

                   

Mục tiêu

  - Mang đến mái ấm cho những mảnh đời cùng cực, nhằm giúp họ có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.

  - Xây dựng một chương trình mang nhiều ý nghĩa xã hội.

  - Kêu gọi sự quan tâm đóng góp của toàn xã hội trong việc giúp đỡ người nghèo.

  - Khẳng định vai trò định hướng công tác từ thiện một cách hiệu quả và đầy ý nghĩa.

  - Đại gia đình xi măng LAVICA ra tay làm việc nhờ tạo sự khác biệt lớn cho xã hội.

  - Nâng cao vị thế của LAVICA trong xã hội.                     

Thông tin khác: