Tin tức ngành

 • Năm 2012, dự báo nhu cầu xi măng đạt khoảng 56,5 triệu tấn

  Trong tháng 1, tiêu thụ ước đạt 2,85 triệu tấn, bằng 5,2% kế hoạch năm.

  Dự báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 và các chính sách đầu tư phát triển, Bộ Xây dựng cho biết nhu cầu xi măng năm 2012 khoảng 55- 56,5 triệu tấn, tăng 11-12% so với năm 2011.
 • Ngành xi măng phát triển đúng định hướng

  Công nghiệp xi măng Việt Nam trong lịch sử của mình đã chứng tỏ một cách xuất sắc vai trò làm chủ nguồn cung, đáp ứng tốt mục tiêu bảo đảm trữ lượng “bánh mì” cho ngành Xây dựng và nhu cầu của xã hội, phát huy giá trị nguồn tài nguyên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

 • Không cấp phép dây chuyền xi măng dưới 2.500 tấn clinker/ngày

  Theo Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1469/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2014, thì nhu cầu tiêu dùng xi măng trong nước năm 2015 là 56 triệu tấn và 2020 là 93 triệu tấn.